รู้จักระบบ Seekster

ที่ผ่านมาเราทุกคนน่าจะเคยเห็นใบประกาศต่างๆ ตามเสาไฟฟ้าและกำแพงไม่ว่าจะเป็นประกาศหาหรือประกาศให้บริการต่างๆ ทั้งงานประเภทแม่บ้านหรือช่าง ทุกวันนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นในตลาดของงานบริการคือช่องว่างระหว่างลูกค้าและผู้ให้บริการ ปัญหาของลูกค้าประกอบไปด้วย ไม่รู้จะหาผู้ให้บริการจากที่ไหน ต้องพึ่งพาเจ้าประจำที่ไม่รู้จะว่างเมื่อไหร่ ได้เจ้าใหม่มาจากการแนะนำก็ไม่รู้ว่าเชื่อใจได้ขนาดไหน และราคาแต่ละครั้งก็ไม่มีมาตรฐานตรงกันเสียบ้างเลย ในขณะเดียวกันฝั่งผู้ให้บริการก็ใช้ชีวิตกันอยู่บนความเสี่ยง ช่วงไหนมีลูกค้าเยอะก็ดี ช่วงไหนเงียบๆ ก็ไม่รู้จะทำอย่างไร ทำการตลาดเองก็ไม่ใช่เรื่องที่ถนัดนัก

พวกเรา Seekster มองเห็นถึงปัญหาในจุดนี้และต้องการเข้ามาแก้ไขเพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่ดีมีคุณภาพและติดตามผลงานได้โดยผู้ให้บริการก็สามารถเข้าถึงตลาดของงานได้และมีรายได้ที่มั่นคงโดยระบบ Seekster จะคัดผู้ให้บริการมารับงานอยู่บนระบบและมีการเก็บประวัติ ด้วยการออกแบบระบบให้ดำเนินการไปแบบ Crowd Sourcing ทำให้เกิดการกระจายงานในที่ต่างๆและผู้ให้บริการก็มีอิสระในการเลือกรับงานอยู่บนขอบเขตที่ระบบกำหนดไว้

พวกเราพร้อมที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยให้เข้าสู่ยุคเทคโนโลยี 4.0 ด้วยการช่วยให้ผู้ให้บริการสามารถกระโดดเข้าสู่โลกดิจิทัลและลูกค้าก็สามารถหาบริการต่างๆ ได้อย่างง่ายดายผ่านระบบของ Seekster พวกเราทีมงานก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะ