Loading interface...

หลากหลายช่องทางการชำระเงิน สะดวกรวดเร็ว

Loading interface...

ผู้ให้บริการของเราเป็นคนไทยและ สัญชาติไทยทุกคน

Loading interface...

ปลอดภัย ผู้ให้บริการได้รับการอบรมและ ตรวจสอบประวัติอาชญากรรมมาแล้วทุกคน

Select your Ironing order

up to 30 pieces

฿449 / Job

up to 40 pieces

฿559 / Job

up to 50 pieces

฿669 / Job

up to 60 pieces

฿799 / Job

Ironing

Total
฿ 0

Service scopes

Service scopes

Loading interface...

รีดผ้า

✅ รีดผ้าอย่างเดียว ไม่มีบริการซักผ้า

✅ พับผ้าอย่างเดียว ไม่มีบริการตากผ้า

✅ ราคารวมค่าเดินทางของผู้ให้บริการเรียบร้อยแล้ว