Loading interface...

หลากหลายช่องทางการชำระเงิน สะดวกรวดเร็ว

Loading interface...

ผู้ให้บริการของเราเป็นคนไทยและ สัญชาติไทยทุกคน

Loading interface...

ปลอดภัย ผู้ให้บริการได้รับการอบรมและ ตรวจสอบประวัติอาชญากรรมมาแล้วทุกคน

Select your Gardening & Landscaping order

Lawn mowing and gardening

฿4 / square meter

- Starting price at 1600 THB after 400 sqm is 4 THB/sqm (the service provider will give you a quotation)

Gardening & Landscaping

Total
฿ 0

Service scopes

Service scopes

Loading interface...

ทำสวน ตกแต่งสวน จัดสวน

✅ ตัดหญ้า 

✅ แต่งกิ่งพุ่มขนาดเล็ก (ไม่ต้องใช้บันได) ยกเว้นการตัดแต่งกิ่งต้นไม้ใหญ่ (มีราคาเพิ่มเติม โดยผู้ให้บริการจะแจ้งให้ทราบก่อนเริ่มงาน)

✅ เก็บกวาด ยกเว้นย้ายต้นไม้ ออกแบบสวน

✅ ราคารวมค่าเดินทางของผู้ให้บริการเรียบร้อยแล้ว