Loading interface...

ปลอดภัย ผู้ให้บริการได้รับการอบรมและ ตรวจสอบประวัติอาชญากรรมมาแล้วทุกคน

Loading interface...

หลากหลายช่องทางการชำระเงิน สะดวกรวดเร็ว

Loading interface...

ผู้ให้บริการของเราเป็นคนไทยและ สัญชาติไทยทุกคน

เลือกรายการบริการล้างเครื่องซักผ้า

ล้างเครื่องซักผ้าแบบฝาบน

฿1,099 / เครื่อง

ล้างเครื่องซักผ้า

รวม
฿ 0

ขอบเขตการทำงาน

ขอบเขตการทำงาน

Loading interface...

ล้างเครื่องซักผ้า

ล้างเครื่องซักผ้าแบบฝาบนเท่านั้น

✅ การถอดประกอบในส่วนของแกนเครื่องซักผ้าเพื่อนำออกมาทำความสะอาด ยกเว้นการติดตั้งเครื่องซักผ้า หรือ เคลื่อนย้าย และไม่รวมค่าอะไหล่ต่างๆ

✅ ราคารวมค่าเดินทางของผู้ให้บริการเรียบร้อยแล้ว 

*หากต้องการซ่อมแซมเครื่องซักผ้าที่ชำรุด กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายของท่านเอง