Loading interface...

ปลอดภัย ผู้ให้บริการได้รับการอบรมและ ตรวจสอบประวัติอาชญากรรมมาแล้วทุกคน

Loading interface...

หลากหลายช่องทางการชำระเงิน สะดวกรวดเร็ว

Loading interface...

ผู้ให้บริการของเราเป็นคนไทยและ สัญชาติไทยทุกคน

เลือกรายการบริการกำจัดปลวกและแมลง

40 บาทต่อตารางเมตร

฿40 / ตารางเมตร

เริ่มต้นที่ 1500 บาท (การกำจัดหลายๆสิ่งในการจอง 1 ครั้งจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเนื่องจากต้องใช้เครื่องมือต่างชนิดกัน)

กำจัดปลวกและแมลง

รวม
฿ 0

ขอบเขตการทำงาน

ขอบเขตการทำงาน

Loading interface...

กำจัดปลวกและแมลง

✅ การจัดการแบบปลอดภัย สัมผัสได้ ปราศจากสารเคมี ไม่มีการวางสารฆ่าแมลงหรือดักสัตว์ต่างๆ ด้วยวิธีการที่อันตราย

✅  ใช้ระบบที่ไม่มีกลิ่นรุนแรง ไม่มีสารตกค้าง

✅ ไม่ต้องวางท่อ ไม่ต้องเจาะบ้าน และไม่มีการต่อเติม ตกแต่ง ปรับปรุง โครงสร้างของสถานที่

✅ ผู้ให้บริการมีมาตรฐานผ่านการรับรอง

✅ ราคารวมค่าเดินทางของผู้ให้บริการเรียบร้อยแล้ว