Loading interface...

หลากหลายช่องทางการชำระเงิน สะดวกรวดเร็ว

Loading interface...

ผู้ให้บริการของเราเป็นคนไทยและ สัญชาติไทยทุกคน

Loading interface...

ปลอดภัย ผู้ให้บริการได้รับการอบรมและ ตรวจสอบประวัติอาชญากรรมมาแล้วทุกคน

เลือกรายการบริการ

ไม่เกิน 30 ชิ้น

฿449 / ครั้ง

เพิ่ม

ไม่เกิน 40 ชิ้น

฿559 / ครั้ง

เพิ่ม

ไม่เกิน 50 ชิ้น

฿669 / ครั้ง

เพิ่ม

ไม่เกิน 60 ชิ้น

฿799 / ครั้ง

เพิ่ม

รีดผ้า

รวม
฿ 0

ขอบเขตการทำงาน

ขอบเขตการทำงาน

Loading interface...

รีดผ้า

✅ รีดผ้าอย่างเดียว ไม่มีบริการซักผ้า

✅ พับผ้าอย่างเดียวไม่มีบริการตากผ้า

✅ ราคารวมค่าเดินทางของผู้ให้บริการเรียบร้อยแล้ว