Loading interface...

หลากหลายช่องทางการชำระเงิน สะดวกรวดเร็ว

Loading interface...

ผู้ให้บริการของเราเป็นคนไทยและ สัญชาติไทยทุกคน

Loading interface...

ปลอดภัย ผู้ให้บริการได้รับการอบรมและ ตรวจสอบประวัติอาชญากรรมมาแล้วทุกคน

เลือกรายการบริการทำสวน ตกแต่งสวน และ จัดสวน

ดูแลสวน ตัดหญ้า แต่งกิ่ง

฿4 / ตารางเมตร

- ขั้นต่ำ 1600 บาท (แนะนำ 1 ครั้งต่อเดือน) หลังตารางเมตรที่ 400 เป็นต้นไป มีค่าใช้จ่ายเพิ่มตารางเมตรละ 4 บาท (ผู้ให้บริการจะประเมินราคาให้ทราบก่อน)

ทำสวน ตกแต่งสวน และ จัดสวน

รวม
฿ 0

ขอบเขตการทำงาน

ขอบเขตการทำงาน

Loading interface...

ทำสวน ตกแต่งสวน จัดสวน

✅ ตัดหญ้า 

✅ แต่งกิ่งพุ่มขนาดเล็ก (ไม่ต้องใช้บันได) ยกเว้นการตัดแต่งกิ่งต้นไม้ใหญ่ (มีราคาเพิ่มเติม โดยผู้ให้บริการจะแจ้งให้ทราบก่อนเริ่มงาน)

✅ เก็บกวาด ยกเว้นย้ายต้นไม้ ออกแบบสวน

✅ ราคารวมค่าเดินทางของผู้ให้บริการเรียบร้อยแล้ว