BUSINESS TYPE

หน้าร้าน

ร้านค้าในห้างจำนวนมากใช้แม่บ้าน Seekster ช่วง 7-10 โมงเพื่อทำความสะอาด และประหยัดถึง 30% เทียบกับแม่บ้านประจำ

สำนักงาน

แม่บ้านเต็มเวลาอาจไม่เหมาะสำหรับคุณ ด้วยบริการจาก Seekster คุณสามารถเลือกให้แม่บ้านเข้าเพียง 3 วันต่อสัปดาห์ได้

พื้นที่ส่วนกลาง

ต้องการแม่บ้านเพียงวันละ 3-4 ชั่วโมงสำหรับส่วนกลางเท่านั้น? ทาง Seekster พร้อมให้บริการ! คุณได้ประหยัด จ่ายเท่าที่ใช้เท่านั้น

WHY SEEKSTER IS YOUR BEST CHOICE

เลือกใช้บริการได้อย่างยืดหยุ่น ตั้งแต่ 2 ชั่วโมงจนถึงแบบ 8 ชั่วโมง

ผู้ให้บริการผ่านการตรวจสอบประวัติทุกคน และมีการอบรมพิเศษด้วย

สัญชาติไทย สื่อสารสะดวก ยื่นประวัติให้ทางเราเก็บไว้เรียบร้อย

นิติบุคคลใช้บริการได้อย่างสบายใจ จ่ายสะดวก ได้รับ VAT ซื้ออีกด้วย

รับชำระด้วยบัตรเครดิต เก็บคะแนนสะสมและเพื่อ cashflow ของธุรกิจคุณ

REVIEW FROM ENTERPRISE CUSTOMERS