Loading interface...

ปลอดภัย ผู้ให้บริการได้รับการอบรมและ ตรวจสอบประวัติอาชญากรรมมาแล้วทุกท่าน

Loading interface...

หลากหลายช่องทางการชำระเงิน สะดวกรวดเร็ว

Loading interface...

ผู้ให้บริการของเราเป็นคนไทยและ สัญชาติไทยทุกคน

Select your Plumbing order

Sink / Leakage Fix (Labor cost only)

฿649 / spot(s)

Shower and Bidet / Leakage Fix (Labor cost only)

฿649 / spot(s)

Pipes / Leakage Fix (Labor cost only)

฿879 / spot(s)

Plumbing

Total
฿ 0

Service scopes

Service scopes

Loading interface...

การประปา

✅ บริการซ่อมซิงค์ อ่างล้างหน้า ซ่อมรั่วและปัญหาอุดตัน น้ำซึม ยกเว้นการออกแบบและวางระบบประปาในครัวเรือนหรือระดับอุตสาหกรรมและไม่รวมค่าอะไหล่ต่างๆ

✅ ซ่อมหรือติดตั้งฝักบัว สายชำระ หรือ ระบบท่อต่างๆ

✅ ราคารวมค่าเดินทางของผู้ให้บริการเรียบร้อยแล้ว     

*หากต้องการติดตั้งมิเตอร์น้ำประปา (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่จากการประปาโดยตรง)